شرکت فاخر شیمی

پودر چربیگیر آلومینیوم

نامه الکترونیک چاپ PDF

این پودر به دو روش پاششی و غوطه وری و در کیسه های 25 کیلو گرمی عرضه میگردد.

 

دسته بندی محصولات

آمار بازدیدکنندگان