شرکت فاخر شیمی

Cleaner Fkher 1220

نامه الکترونیک چاپ PDF

این محصول جهت شستشو و چربی زدایی سطوح خارجی مبدلهای حرارتی تعبیه گردیده و اثر مخرب بر روی مس وآلومینیوم ندارد.با توجه به شرایط وجهت سهولت به دو شکل پودر و مایع تولید میشود.

 

دسته بندی محصولات

آمار بازدیدکنندگان