شرکت فاخر شیمی

دیسکلر پودری لایت

نامه الکترونیک چاپ PDF

این محصول حاوی آنتی کوروژن با زدودن رسوبات  موجود بر روی سطوح ، قابلیت استفاده بر روی آلیاژهای مس و برنج . منیزیم را داراست بدون اینکه کوچکترین اثر خوردگی از خود به جا بگذارد.

 

دسته بندی محصولات

آمار بازدیدکنندگان